Portal de transparencia

Portal de transparencia.

La Fira transparente a vuestro alcance.

Dades de la Fira

Teniu accés a les últimes memòries, auditories i comptes anuals aprovats pel Patronat de la Fundació Fira de Girona.